Klimaatvriendelijk met humusopbouw

De afgelopen zomers hebben duidelijk aangetoond dat de klimaatverandering zijn intrede heeft gedaan in Duitsland. En we zijn ons ervan bewust dat het onze verantwoordelijkheid is om er alles aan te doen om de CO2-uitstoot onmiddellijk te verminderen.

Onze focus op klimaatbescherming ligt op het opbouwen van humus, een cruciaal element voor de gezondheid van ons ecosysteem.

Humus opbouwen voor het klimaat, de biodiversiteit en het water. Regionaal handelen. Handel wereldwijd.

Humus biedt oplossingen voor veel van de uitdagingen van onze tijd. Gezonde bodems hebben een immens vermogen om CO2 te binden, wateropslagcapaciteit en infiltratie worden verbeterd, biodiversiteit op en in de bodem wordt bevorderd en gezonde planten maken ons voedsel weer voedzamer. Een positieve bijdrage voor de samenleving als geheel.

De taak waar we voor staan is niet eenvoudig: in de afgelopen 50 jaar is tot 50% van de humusmassa aangetast door de industriële landbouw. Intensieve landbouwpraktijken zoals monoculturen, overmatig gebruik van chemicaliën en erosie hebben veel van onze bodems ernstig beschadigd. Dit betekent dat we humus opnieuw moeten opbouwen door middel van regeneratieve landbouw.

Wat is humus en waarom is het belangrijk?

Humus is het geheel van dood organisch materiaal in de bodem dat bestaat uit stoffen van plantaardige, dierlijke en microbiële oorsprong. Het is een component van onschatbare waarde voor vruchtbare bodems, omdat het water en voedingsstoffen opslaat, de bodemstructuur verbetert en de biodiversiteit bevordert.

Maar wat nog belangrijker is, humus heeft het opmerkelijke vermogen om grote hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer te absorberen en vast te leggen in de bodem, wat bijdraagt aan het matigen van de klimaatverandering.

Een verhoging van het humusgehalte in de bodem met 4 promille per jaar zou genoeg zijn om de jaarlijkse stijging van het CO2-niveau in de atmosfeer te compenseren.

Helaas zijn veel van onze bodems ernstig beschadigd door de industriële landbouw. Daarom hebben we ons verplicht om een bijdrage te leveren en boeren te helpen om hun bodem weer op te bouwen en de waarde van humus te verhogen.

Onze partner in deze onderneming is het Duitse bedrijf Positerra GmbH. Zij ontwikkelen klimaatprojecten in harmonie met de regio en fungeren als tussenpersoon tussen boeren en bedrijven. De boeren bouwen humus op hun velden en maken zo hun boerderijen klaar voor de toekomst. De bedrijven steunen op hun beurt de boeren en komen hun inzet voor het klimaat en het algemeen belang financieel na.

De klimaatboeren committeren zich aan humusverrijkende landbouw voor minstens 10 jaar, die is onderverdeeld in een vestigingsfase en een onderhoudsfase. De boeren staan er niet alleen voor; via verschillende trainingsprogramma's en persoonlijk advies van positerra leren ze de principes van regeneratieve landbouw en worden ze door alle fasen begeleid. Ze leren hun bodem beter kennen en kunnen passende maatregelen nemen, afhankelijk van de regio en de bodemsamenstelling. De klimaatbeschermingsprojecten worden gevalideerd met VericoSE in overeenstemming met DIN ISO 14064-2.

In het bijzonder ondersteunen we de Sieber Hof van Monika en Josef Sieber in Sainbach, een traditionele boerderij die al sinds 1906 in familiehanden is, bij de implementatie van humusopbouwende maatregelen.

De maatregelen die het Sieber Hof met onze financiële steun neemt, zijn holistisch en gericht op het verbeteren van de gezondheid van de bodem, zodat deze weer CO2 uit de atmosfeer kan opnemen. Dit omvat het bevorderen van vruchtwisseling, het verminderen van het gebruik van chemicaliën en het introduceren van duurzame landbouwmethoden zoals agroforestry en regeneratieve landbouw.

Hierdoor kan elk jaar 14 ton humus worden opgebouwd op de landbouwgrond van Sieber Hof, waardoor we 30 ton CO2 kunnen binden - dat is meer dan we als bedrijf veroorzaken. Op deze manier kunnen we een positieve bijdrage leveren aan de bescherming van het klimaat.

Door Sieber Hof te helpen humus op te bouwen, helpen we ons milieu te beschermen en klimaatverandering tegen te gaan. We zetten ons in voor een toekomst van landbouw die geschikt is voor kleinkinderen. We zijn ervan overtuigd dat een gezonde bodem de basis is voor een duurzame toekomst en we zijn gepassioneerd om deze visie te realiseren. We danken u, onze klanten, voor uw steun in dit streven!